​QUY TRÌNH LỚP HỌC 3 BƯỚC

Đầu tiên, trẻ sẽ được học thông qua các trò chơi vận động cơ thể và hoạt động cá nhân. Nếu chúng ta không thể kích thích được sự tìm tòi học hỏi của bé ở giai đoạn này, thì việc học ở đây sẽ trở nên vô cùng nhàm chán, do vậy, việc chọn lọc giáo cụ phù hợp trong hoạt động vận động và cá nhân là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ có 2 hoạt động nói trên, thì tính ứng dụng của bài học sẽ không được đạt được. Đây là lý do, hoạt động bài tập giấy là không thể thiếu ở mỗi cuối buổi học, xây dụng nên một buổi học gồm 3 bước hoàn chỉnh. Nội dung trên bài tập giấy lúc nào cũng sẽ nâng cao hơn so với các nội dung có sử dụng vật thật, giúp trẻ chuyển từ tư duy "trực quan" sang "trừu tượng" - yếu tố then chốt trong giáo dục mầm non. Cùng với việc sáng tạo và sử dụng phong phú các giáo cụ trong lớp, 3 bước học tập này của Kogumakai được đánh giá là quy trình  giảng dạy phù hợp nhất với trẻ mầm non hiện nay.

IMG_2487.JPG

Vận động cơ thể: Trò chơi đóng vai

Với trẻ nhỏ, sự quan tâm sẽ chỉ tập trung vào những điều mà trẻ có thể cảm nhận qua 5 giác quan. Hoạt động tập thể với những tình huống mô phỏng, đóng vai,  các trò chơi cần đến sự vận động của toàn bộ cơ  thể sẽ giúp trẻ tập trung và hào hứng với bài học.

Trải nghiệm cá nhân: Tự mình thử nghiệm và sửa sai

Chính nhờ quá trình trải nghiệm cá nhân để nỗ lực thử và thay đổi phương pháp với vật thật, trẻ sẽ hiểu được bản chất và mối quan hệ của sự vật. Trên cơ sở đó, trẻ dần hình thành năng lực tự suy nghĩ, khả năng làm việc độc lập và tập trung giải quyết vấn đề.

IMG_2501.JPG

Hoàn thành bài tập giấy: Xác nhận sự hiểu biết thông qua bài tập giấy và đối thoại với giáo viên

Bài tập giấy là bước cuối cùng để kiểm tra sự hiểu biết của trẻ sau bước 1 và 2 - là bước chuyển từ tư duy từ "trực quan" qua "trừu tượng" cho trẻ. Trẻ có thể đưa ra đáp án đúng một cách tình cờ dù chưa nắm được vấn đề, do đó câu hỏi “Vì sao có kết quả như vậy?” rất quan trọng và bắt buộc để bé có thể tự mình đưa ra lý giải cho đáp án của mình.